Chữ viết là gì?

Chữ viết là gì?

Chữ viết là hệ thống các ký hiệu để ghi lại ngôn ngữ theo dạng văn bản, là sự miêu tả ngôn ngữ thông qua việc sử dụng các ký hiệu hay các biểu tượng.

Nó phân biệt với sự minh họa như các phác họa trong hang động hay các tranh vẽ, đây là các dạng ghi lại ngôn ngữ theo các phương tiện truyền đạt phi văn bản, ví dụ như các băng từ tính trong các đĩa âm thanh.

Chữ viết có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ nhưng không đồng nhất với ngôn ngữ.
Người ta có thể không biết chữ nhưng vẫn có ngôn ngữ để giao tiếp.
Nhiều dân tộc có ngôn ngữ riêng nhưng vẫn chưa có chữ viết.

Bình luận